Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Приложението за финансовите правила по бюджета към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 754-02-75
Дата на постъпване 23/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/01/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/01/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)