Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Финансов договор FI No 1.7769 между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси") от 13 ноември 1998 г., Изменение № 1 от 5 март 2004 г.
Сигнатура 702-03-25
Дата на постъпване 25/07/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/12/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/12/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 07/12/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/12/2006 - приет(зала второ гласуване)