Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Народното събрание на Република България за успешно приключване на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.
Сигнатура 654-03-10
Дата на постъпване 13/06/2006
Сесия Трета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/11/2007 - отхвърлен(зала първо гласуване)