Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Народното събрание на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
Сигнатура 654-03-16
Дата на постъпване 27/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/12/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/12/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)