Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на 40-то Народно събрание във връзка с 8-ми март - Международния ден на жената
Сигнатура 754-03-2
Дата на постъпване 01/03/2007
Сесия Пета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология