Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на 40-то Народно събрание по случай Деня на Европа - 9 май
Сигнатура 754-03-6
Дата на постъпване 08/05/2007
Сесия Шеста сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/11/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/11/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/12/2007 - приет(зала второ гласуване)