Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на 40-то Народно събрание на Република България във връзка с рязкото влошаване на обстановката в Бирма/Мианмар
Сигнатура 754-03-9
Дата на постъпване 03/10/2007
Сесия Седма сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 23/11/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 23/11/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/12/2007 - приет(зала второ гласуване)