Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за обръщение
Име на обръщението Проект на обръщение "България - парламентарна Република!"
Сигнатура 854-03-7
Дата на постъпване 10/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на обръщението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/11/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/11/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/11/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/12/2007 - приет(зала второ гласуване)