Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Проект на декларация на Четиридесетото Народно събрание във връзка с хуманитарната криза в Зимбабве
Сигнатура 854-03-9
Дата на постъпване 31/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 13/03/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/03/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 26/11/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 13/01/2009 - приет(зала второ гласуване)