Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за промяна в ръководствата на парламентарните комисии
Сигнатура 854-02-11
Дата на постъпване 29/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/04/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/04/2007 - приет(зала първо гласуване)