Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за произвеждане на национален референдум по въпроса за целесъобразността от строителството на петролопровода Бургас - Александруполис
Сигнатура 854-02-48
Дата на постъпване 19/03/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология