Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за увеличаване на числения състав на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 854-02-53
Дата на постъпване 09/04/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 05/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 05/10/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/10/2007 - приет(зала второ гласуване)