Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Асамблеята на Западноевропейския съюз
Сигнатура 854-02-61
Дата на постъпване 22/05/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/02/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/02/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)