Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за промени и попълване състава на парламентарни комисии
Сигнатура 854-02-66
Дата на постъпване 28/05/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 24/03/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/03/2009 - отхвърлен(зала първо гласуване)