Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007 г.
Сигнатура 830-00-18
Дата на постъпване 30/05/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 14/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 14/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/09/2007 - приет(зала второ гласуване)