Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 854-02-76
Дата на постъпване 01/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 03/12/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/12/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)