Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г.
Сигнатура 854-02-77
Дата на постъпване 02/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология