Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 декември 2007 г. до 16 юли 2008 г.
Сигнатура 820-00-27
Дата на постъпване 17/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 01/11/2007 - приет(зала второ гласуване)