Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Иван Костов към Министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища
Сигнатура 854-02-81
Дата на постъпване 18/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала второ гласуване)