Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 854-02-83
Дата на постъпване 22/07/2008
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала второ гласуване)