Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесетото Народно събрание
Сигнатура 554-02-2
Дата на постъпване 11/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/05/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)