Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси
Сигнатура 554-02-10
Дата на постъпване 13/07/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/07/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/07/2005 - приет(зала първо гласуване)