Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в XL Народно събрание
Сигнатура 554-02-83
Дата на постъпване 26/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/10/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/10/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/10/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/11/2005 - приет(зала второ гласуване)