Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по въпросите на държавната администрация
Сигнатура 554-02-92
Дата на постъпване 10/11/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 06/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/07/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)