Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за попълване състава на Комисията по жалбите и петициите на гражданите и Комисията по правата на човека и вероизповеданията
Сигнатура 554-02-53
Дата на постъпване 15/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/09/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2005 - приет(зала първо гласуване)