Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива
Сигнатура 554-02-61
Дата на постъпване 20/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/03/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/03/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)