Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проекти за решения за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Сигнатура 554-02-62
Дата на постъпване 21/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 08/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 08/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/01/2006 - приет(зала второ гласуване)