Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Стратегия за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване
Сигнатура 502-03-2
Дата на постъпване 28/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 20/10/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/10/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/10/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/11/2005 - приет(зала второ гласуване)