Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение и допълнение на Решението на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 554-02-69
Дата на постъпване 29/09/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 11/05/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)