Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избор на заместник-председател на Комисията по външна политика
Сигнатура 554-02-79
Дата на постъпване 11/10/2005
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/10/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 21/10/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 21/10/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 10/11/2005 - приет(зала второ гласуване)