Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения

октомври 2005