Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 26/02/2019
  • 14:00

    Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще открие на 26 февруари 2019 г. кръгла маса на тема „Има ли криза на европейските ценности?“ На форума, който ще започне в 14.00 часа в зала „Изток“ на парламента, народни представители, университетски учени и анализатори ще дискутират по въпроси, свързани с европейското изследване на ценностите.

    Пред участниците във форума ще бъдат представени тезиси на изтъкнати университетски учени и анализатори. На екран ще бъдат прожектирани визуализирани данни за България от Петата вълна на Европейското изследване на ценностите (European Values Study - EVS).

    Европейското изследване на ценностите е широкомащабна, транснационална и дългосрочна изследователска програма, отнасяща се до основните човешки ценности. Тя дава поглед към идеите, вярванията, предпочитанията, нагласите, ценностите и мненията на гражданите от цяла Европа. Това е уникален изследователски проект върху мисленето на европейците за живота, семейството, работата, религията, политиката и обществото.

    Форумът ще бъде излъчен в реално време на интернет-страницата на Народното събрание в рубриката "Видео".

  • 16:00 Заседание на Комисия по земеделието и храните
сряда, 27/02/2019
четвъртък, 28/02/2019
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг