Страницата е в процес на обновяване.

Сигнали, предложения и запитвания можете да подавате на електронна поща: infocenter@parliament.bg или на място в Информационно-административния център на Народното събрание.

За стартирала кореспонденция през Виртуалното деловодство, отговор ще получите на посочения от Вас адрес или електронна поща.