Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов
0 народни представители към дата
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАЛЧЕВ
БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МИЛТЕНОВ
ВЕСЕЛА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
НИНА ХРИСТОВА РАДЕВА
ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ
РАСИМ МУСА СЕИДАХМЕД
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ
ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА