Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 година - май 2004 година
15 народни представители към дата
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ