Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002г.
0 народни представители към дата
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ДИМЧО АНАСТАСОВ ДИМЧЕВ
ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ
РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ