Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
0 народни представители към дата
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ