Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи
21 народни представители
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ
БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МУРДЖОВ
НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
ОЛИМПИ СТОЯНОВ КЪТЕВ
ПЕТЯ ИЛИЕВА ГЕГОВА
РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ
СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА
СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ
СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА