Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по икономическата политика
0 народни представители към дата
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ЯСЕН ДИМИТРОВ ПОПВАСИЛЕВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
ЖОРИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСИЕВ
ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ
ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА
МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА
МИЛЕН ЕМИЛОВ ВЕЛЧЕВ
МИНКА СТОЯНОВА РУСЕВА
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
НЕНО НЕНОВ ДИМОВ
НЕСРИН МУСТАФА УЗУН
РУМЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА
СТОЯН ВИТАНОВ ВИТАНОВ
ТАТЯНА СТОЯНОВА КАЛКАНОВА
ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ