Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
0 народни представители към дата
СОЛОМОН ИСАК ПАСИ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ДАРИНКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА
ДОБРОМИР МАРТИНОВ ЗАДГОРСКИ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛИЕВА-КОЛЕВА
НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ БЕРОН
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАНАЙОТОВ
РОСЕН ЗЛАТАНОВ ВЛАДИМИРОВ
СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
ФАТМЕ МУСА ИЛИЯЗ