Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Разпределени законопроекти
Проект на Семеен кодекс, 802-01-37 от 01/04/2008 г.