Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда и социалната политика
Комисия по труда и социалната политика
E-mail: lspc@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: (+359 2) 988 17 93, 939 22 51; Факс: (+359 2) 986 15 23
Светлана Йорданова