Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
E-mail: ccys@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 454a
Телефон: (+359 2) 939 30 82; Факс: (+359 2) 987 83 10
Димитър Владимиров