Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по парламентарна етика
Комисия по парламентарна етика
E-mail: k_etika@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: (+359 2) 987 73 67; 939 30 85; 939 34 30; Факс: (+359 2) 988 39 85
Даниела Димитрова