Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна парламентарна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Павел Михайлов Чернев, народен представител в 40-то Народно събрание
0 народни представители към дата
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
ЕВТИМ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
ИВАН МАТЕЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ
ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
МИМА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА
НАДЯ АНТОНОВА КОЧЕВА
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ