Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси
Подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси
10/10/2008, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Представяне и обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Народното събрание за 2007 г., № 850-06-225, внесен от Георги Пирински на 30.06.2008 г.
2. Разглеждане на проекто-бюджета на Народното събрание за 2009 г. (съгласно чл. 2, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума