Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по правни въпроси
Временна комисия по правни въпроси
28/05/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 353-20-2/29.05.2013 г.
  Относно: Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27.05.2013 г., № 354-01-5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27.05.2013 г., № 354-01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28.05.2013 г. и № 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.05.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г. Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27.05.2013 г., № 354-01-5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27.05.2013 г., № 354-01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28.05.2013 г. и № 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.05.2013 г.

  На заседанието присъства д-р Цветан Райчинов – председател на Българския лекарски съюз.

  С внесените законопроекти се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти. Те са резултат на обективна обществена потребност, тъй като все повече стават случайте на агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ.
  Един от мотивите с който бе отхвърлен предходен подобен законопроект, е че медицинските специалисти по принцип са длъжностни лица, е несъстоятелен с оглед тълкувателно решение № 2 от 2011 г. по тълк. д. № 2 от 2011 г. на Върховния касационен съд. Според приетото решение лекарите, които изпълняват ръководни функции или такива по управление на чуждо имущество, са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, ал. 1, б. "б" НК, единствено в това си качество, с оглед кръга и обема на правата и задълженията, с които конкретният субект е ангажиран.
  Законопроектите са аналогични по своето съдържание и се предлага по-висока степен на закрила на медицинските специалисти по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесни повреди на длъжностно лице, съдия, прокурор, следовател и др.
  В законопроектите внесени от нар. представител Мая Манолова и гр. нар. представители и нар. представители Десислава Атанасова и Цецка Цачева се предлага в приложното поле на закона да попадне и квалифицирания състав, отнасящ се до убийство по чл. 116 на медицинските специалисти.
  В законопроекта внесен от нар. представител Волен Сидеров и група народни представители се предвижда обект на особенна закрила в квалифицирания състав при различните по степен телесни повреди да бъдат и учителите, чрез което се разширява групата на служители подложени на риск при изпълнение на служебните им задължения, като в същото време се гарантира здравето и живота им.
  В хода на дискусията д-р Цветан Райчинов подкрепи внесените законопроекти и благодари за проявеното разбиране за нуждата от промяна в закона, като подчерта, че се надява същите да станат факт.
  Членовете на Временната комисия по правни въпроси се обединиха около становището за подкрепа на всички внесени законопроекти, както и че е необходимо да бъдат прецизирани текстовете между първо и второ четене.

  След проведената дискусия и обсъждане, Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-4, внесен от Лютви Местан, Нигяр Джафер и Хасан Адемов на 27.05.2013 г.,
  - с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,№ 354-01-5, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 27.05.2013 г.,
  - с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 354-01-8, внесен от Десислава Атанасова и Цецка Цачева на 28.05.2013 г.
  - и с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,№ 354-01-9, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 28.05.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума