Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по правни въпроси
Временна комисия по правни въпроси
28/05/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-20-5/29.05.2013 г.
  Относно: Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC), № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 27.05.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г. Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC), № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 27.05.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на отбраната.
  Законопроектът беше представен от г-жа Елена Маркова – директор на Дирекция „Правна”.
  През 2005 г. Министерският съвет е одобрил Техническото споразумение относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаба на Корпуса за бързо реагиране на НАТО - франция (HQ RRC-FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC). Споразумението е подписано при условие за последваща ратификация.
  Финансовите условия, в които Министерството на отбраната осъществява своята дейност, налагат предприемането на мерки за оптимизация на международните длъжности в НАТО и Европейския съюз, осигурявани от ведомството.
  Тенденцията, породена от необходимостта от спазване на стриктна бюджетна дисциплина, е мнозинството от страните - членки на Алианса, да възприемат подход за оптимизиране на заеманите от тях длъжности в структурите на силите на НАТО, базирайки се на регионален принцип. Прекратяването на участието ни в HQ RRC-FR ще отговори на този подход, което също така ще даде възможност за насочване на освободения финансов ресурс към участие в други приоритетни за България инициативи.
  Към настоящия момент длъжността, която е определена за Министерството на отбраната като участник в HQ RRC-FR, не е заета, а съгласно т. 8.6 от Техническото споразумение при непопълване на длъжността Република България продължава да дължи годишна вноска за един военнослужещ, която е 1,68 на сто от споделения бюджет на корпуса.
  Възможността за оттегляне на Министерството на отбраната от участие в корпуса е регламентирана в Техническото споразумение, съгласно което всеки участник може да се оттегли след 12-месечно предварително писмено уведомление, отправено до началника на Генералния щаб на Франция.
  Оттеглянето на българската страна от Техническото споразумение изисква приемане на закон от Народното събрание за неговото денонсиране, тъй като то е ратифицирано със закон, приет на 17 януари 2007 г. (ДВ, бр. 10 от 2007 г.).

  След проведената дискусия и обсъждане, Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския Генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати, Щаба на Върховното главно командване (ВГК) на Обединените въоръжени сили (ОВС) на НАТО в Европа (SHAPE) и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC - FR), същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО (HQ NRDC), № 302-02-3, внесен от Министерски съвет на 27.05.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума