Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19/09/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, № 302-02-10, внесен от Министерски съвет на 03.09.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 19 септември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност и нейните държави членки, както и Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г..
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите - Людмила Елкова – заместник-министър, Пантелей Пенев – главен експерт в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество”, и на Министерството на външните работи - Лъчезара Стоева – началник на отдел „Международно сътрудничество и развитие”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Стоева.
  С присъединяването на България към Европейския съюз страната ни поема ангажимент за координация на външната си политика с останалите държави членки, в това число и за участие в политиката на ЕС за сътрудничество, развитие и съвместни действия по отношение на трети страни.
  На 22 юни 2010г. страната ни подписва второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейската общност.
  Основен инструмент за неговото финансиране е Европейският фонд за развитие, който се основава на отделно вътрешно споразумение между държавите членки относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020г. и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии.
  Съгласно 11-ия Европейски фонд за развитие, който ще влезе в сила на 1 януари 2014г. финансовото участие на България е определено на базата на формулата (ключ), основаваща се на БВП, в размер на 0,21853 на сто от общата сума на Фонда. Общо за периода 2014-2020 г. общата сума, която България следва да внесе като вноска в Европейския фонд за развитие възлиза на 130 384 941 лв.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 8 и чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз, № 302-02-10, внесен от Министерски съвет на 03.09.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума