Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12/12/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, №302-02-23, внесен от Министерски съвет на 13.12.2013 г.
  Д О К Л А Д

  Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 23 март 2007 г. и изменено на 13 февруари 2012 г.
  Целта на проекта е да се улесни регионалната търговия и транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз с особен акцент върху трансевропейските коридори – IV (Капитан Андреево – София – Видин), X (Капитан Андреево – София – Калотина), VII (р. Дунав) за транзитни превози и търговия.
  Изменението на Заемното споразумение е за преструктуриране на проекта, което включва следните промени:
  1. удължаване на крайния срок за неговото изпълнение и на крайния срок за теглене на средства по заема с 6 месеца – до края на м. юни 2014 г.
  2. отпадане на дейностите, предвидени за четирите малки гранични контролно-пропускателни пунктове – Брегово, Връшка чука, Станке Лисичково и Златарево – и вътрешно преразпределение на част от предвидените за тях средства между компоненти и подкомпоненти на проекта.
  3. осигуряване на достатъчно финансов ресурс за допълнителните дейности на контролно-пропускателен пункт – Капитан Андреево, чрез вътрешно преразпределение на средства между компонентите и подкомпонентите на проекта.
  Предложените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта и са свързани с вътрешно преразпределение на средства, спестявания и отпадане на дейности в отделни компоненти. В резултат на това общата стойност на проекта се намалява с 3 млн. евро – от 52,7 на 49,7 млн. евро, като процентното съотношение на финансиране (75%) не се променя.
  Изменението на Заемното споразумение беше подкрепено с 13 гласа „За”, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, №302-02-23, внесен от Министерски съвет на 13.12.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума